Color hex #eed4ee - RGB (238, 212, 238) - CMYK (0, 10, 0, 6)

#eed4ee
238, 212, 238
93.3, 83.1, 93.3
0, 11, 0, 7
300, 10.9, 93.3
300, 43.3, 88.2

Tints of #eed4ee


Shades of #eed4ee


Tones of #eed4ee


Color schemes with #eed4ee

#eed4ee#d4eed4

Complementary Colors

#e1eed4#eed4ee#d4eee1

Split Complementary Colors

#e1d4ee#eed4ee#eed4e1

Analogous Colors

#d4eeee#eed4ee#eeeed4

Triadic Colors

#d4d4ee#eed4ee#eeeed4#d4eed4

Tetradic Colors

#d4e1ee#eed4ee#eee1d4#d4eed4

Square Colors

#d4eee6#eed4ee#e6eed4

Golden Ratio