Lavendar - hex #e6e6fa - RGB (230, 230, 250) - CMYK (8, 8, 0, 1)

#e6e6fa
230, 230, 250
90.2, 90.2, 98
8, 8, 0, 2
240, 8, 98
240, 66.7, 94.1
Lavendar

Tints of Lavendar


Shades of Lavendar


Tones of Lavendar


Color schemes with Lavendar

#e6e6fa#fafae6

Complementary Colors

#faf0e6#e6e6fa#f0fae6

Split Complementary Colors

#e6f0fa#e6e6fa#f0e6fa

Analogous Colors

#e6fae6#e6e6fa#fae6e6

Triadic Colors

#e6fafa#e6e6fa#fae6e6#fafae6

Tetradic Colors

#e6faf0#e6e6fa#fae6f0#fafae6

Square Colors

#ecfae6#e6e6fa#faece6

Golden Ratio