Dark Cyan - hex #008b8b - RGB (0, 139, 139) - CMYK (100, 0, 0, 45)

#008b8b
0, 139, 139
0, 54.5, 54.5
100, 0, 0, 45
180, 100, 54.5
180, 100, 27.3
DarkCyan

Tints of Dark Cyan


Shades of Dark Cyan


Tones of Dark Cyan


Color schemes with Dark Cyan

#008b8b#8b0000

Complementary Colors

#8b0046#008b8b#8b4600

Split Complementary Colors

#008b46#008b8b#00458b

Analogous Colors

#8b8b00#008b8b#8b008b

Triadic Colors

#008b00#008b8b#8b008b#8b0000

Tetradic Colors

#468b00#008b8b#45008b#8b0000

Square Colors

#8b6200#008b8b#8b0062

Golden Ratio